Polityka prywatności

Strona slaskitabor.pl, szanując prywatność odwiedzających, nie wykorzystuje "ciasteczek" (ang. cookies), nie gromadzi żadnych danych o użytkowniku, jego lokalizacji, czy urządzeniu użytym podczas jej przeglądania.
 
Dane są gromadzone jedynie za zgodą użytkownika na podstronie Zapisy, w celu zarejestrowania uczestnika na wydarzenie ustanowione przez ORGANIZATORÓW. Dzieje się to po zapoznaniu się użytkownika z Regulaminem serwisu, który określa sposób przechowywania jego danych przez administratora

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Umożliwiamy Państwu, w każdej chwili, bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w dziale KONTAKT.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona internetowa “slaskitabor.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “slaskitabor.pl”.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki osób odwiedzających stronę;
  • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “slaskitabor.pl” informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

Organizatorzy

ARTeria Centrum Kultury
i Promocji
w Ornontowicach
Śląsk Folkowy

Mecenat

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 

Patronat

Wójt gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka
Powiat Mikołowski
Starosta Powiatu Mikołowskiego - Mirosław Duży
 
 

Redakcja

Back to Top