O taborze

 

Som my nazod!


Jadymy ze drugōm edycyjōm Ślōnskiego Taboru we Ornōntowicach. Bydymy śpiywać, tańcować na wieczornych biglach. Ônaczyć ślōnsko kopa, badać sznity na ślōnskich klamotach. Bydymy rozprawiali ze kamratami, hyrzali i larmowali.
Pódź tyż!

Tref ze kulturōm Górnego Ślōnska ôtwarty na hanysów i goroli!
Bydź tam ze nami!

PL: Muzyka, śpiew, taniec. Spotkanie z kulturą Górnego Śląska otwarte na hanysów i goroli. Bądź tam z nami :)

Orkiestra Dęta z Ornontowic

 

Informacje

Śląski Tabor w Ornontowicach będzie odbywał się 19-21 lipca 2019-go roku. Naszym głównym zadaniem jest szerzenie starodawnej muzyki Śląskiej z początków ubiegłego wieku oraz promocja tańca i śpiewu w formach niestylizowanych.

Istotą naszego spotkania jest komunikowanie młodych adeptów muzyki wiejskiej ze starymi mistrzami i materiałem dotyczącym zawsze konkretnego regionu i czasu. Efektem tych spotkań jest ochrona niestylizowanych melodii, tekstów, tańców, zwyczajów i obrzędów i przekazanie ich w użytkowanie młodszym pokoleniom muzyków.

Na warsztatach zajmiemy się nie tylko tradycją muzyczną i taneczną, ale również wzornictwem i gwarą śląską. W trakcie trwania imprezy będziecie mogli doświadczyć naszej gościnności, zorganizowania oraz specyficznego dla mieszkańców Śląska poczucia humoru.

  

REJESTRACJA ODBYWA SIĘ W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH

ulica Zwycięstwa 26

 

Organizatorzy

Grupa Śląsk Folkowy oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Mecenat

Śląski Tabor w Ornontowicach dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Patronat

Patronat nad II Śląskim Taborem w Ornontowicach objęli:

  • Starosta Mikołowski Mirosław Duży
  • Wójt Gminy Ornotnowice Marcin Kotyczka
  • Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
  • Honorowy patronat Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

 

Organizatorzy

ARTeria Centrum Kultury
i Promocji
w Ornontowicach
Śląsk Folkowy

Mecenat

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Partnerzy

Gminny Ośrodek Kultury
w Suszcu

Patronat

Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach
Starosta Mikołowski
Mirosław Duży
Wójt gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka
 

Redakcja

Back to Top