O taborze

Zapraszamy wkrótce....

 

Som my nazod!

Przed nami piąta edycja Śląskiego Taboru w Ornontowicach, która zamknie się w dwa dni 22-23.07.2022.  Tabor to zawsze spotkanie – przede wszystkim z muzyką, tańcem i śpiewem.  Ale również z obyczajami, historią, z własnymi zainteresowaniami, z pasją innych ludzi.

Hasło piątego taboru to: Światłocienie-  wielogłos, wielopłaszczyznowość, różnorodność, którą poznacie na warsztatach i podczas koncertów 22.07, a 23.07 specjalny blok warsztatowo - teatralny dla dzieci pn. “Mały Tabor”.

Wszystkie elementy wielobarwnej mozaiki znajdują swoje odzwierciedlenie w różnicach w obrębie ziem/regionów Górnego Śląska , którym w tym roku pragniemy przyjrzeć się z bliska. Jednocześnie pragniemy stworzyć platformę dla nowych projektów regionalnych i międzyregionalnych budowanych w atmosferze wzajemnego szacunku i szacunku do tradycji.

Tref ze kulturōm Górnego Ślōnska
ôtwarty na hanysów i goroli.
Bydź tam ze nami!
Spotkanie z kulturą Górnego Śląska
otwarte na ślązaków i wszystkich spoza śląska.
Bądź tam z nami!

Dlaczego akurat Śląski Tabor?

Górny Śląsk kojarzy się z bardzo silną tożsamością regionalną - wyróżnia go zarówno etnolekt, muzyka (orkiestry dęte, chóry, akordeon), malarstwo (prymitywiści), tańce inne niż w pozostałych regionach Polski. Na dzisiejszy obraz Śląska, jakim go widzą zarówno Ślązacy jak i przyjezdni wpłynęło szereg czynników kulturowych i historycznych.

Naszym głównym zadaniem jest szerzenie starodawnej muzyki Śląskiej z początków ubiegłego wieku oraz promocja tańca i śpiewu w formach niestylizowanych.

Istotą naszego spotkania jest komunikowanie młodych adeptów muzyki wiejskiej ze starymi mistrzami i materiałem dotyczącym zawsze konkretnego regionu i czasu. Efektem tych spotkań jest ochrona niestylizowanych melodii, tekstów, tańców, zwyczajów i obrzędów i przekazanie ich w użytkowanie młodszym pokoleniom muzyków.

Pozwól nam odczarować wizję śląskiej tradycji jako rolady, klusek i modrej kapusty zaklętej w węglowej kuli ;) Poobcuj z nią chwilę a przekonasz się jaka potrafi być kolorowa, roztańczona i radosna!

Organizatorzy

ARTeria Centrum Kultury
i Promocji
w Ornontowicach
Śląsk Folkowy

Mecenat

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 

Patronat

Wójt gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka
Powiat Mikołowski
Starosta Powiatu Mikołowskiego - Mirosław Duży
 
 

Redakcja

Back to Top